Slovníček pojmů

a vysvětlení okolo hry zvané discgolf

hřiště

První objekt, ke které většinou přijdu na hřišti je info board. Na této informační tabuli se dozvím kolika jamkové hřiště je, jak zhruba jamky vypadají, jakou mají vzdálenost a v některých případech se i dozvím jak náročné hřiště je. Po té se většinou odeberu na jamku číslo jedna a zde už se dostáváme k prvním cizím slovům.

 • Tee sign (tý sajn) – jde o cedulku s informacemi na dané jamce, vždy zde musí být údaje o vzdálenosti cíle, par jamky a nakreslená fairway, případně OB linie a mandatory
 • Tee pad (tý ped) – výhoziště,tedy tam kde vyhazuji disky. Mohou být zde různé varianty jak takové výhoziště vypadá. Buďto v lepším případě koberec z umělé trávy, nebo postačí dva jakékoliv objekty, které nám tvoří pomyslnou úsečku, tedy čáru, za kterou bych neměl při hodu přešlápnout.
 • Fairway (fervej)– z překladu hrací pole. Jde o nejlepší možnou cestu jak se dostat k cíli, většinou jde o vysekanou část louky nebo lesa, kde máte jasně danou ulici, popř. prostor na hody.
 • OB (ou bí) – anglická zkratka out of bounds. Mimo hranice, hranicí se zde myslí hranice hracího pole. Není vždy pravidlem mít na každé jamce OB, ale pro ztížení hřiště, nebo kvůli bezpečnosti ostatních, jsou tyto hranice občas nezbytné
 • PAR – jedná se o doporučený počet hodů na každé jamce
 • Birdie (birdý) – to je to co byste nejraději dávali. Jak mohu dosáhnout birdie? Hodím-li na PAR 3 dva hody, s tím, že druhý hod již končí uvnitř koše
 • Eagle (ígl) – hodím-li na PAR 4 dva hody, s tím, že druhý hod již končí uvnitř koše
 • Albatross – hodím-li na PAR 5 dva hody, s tím, že druhý hod již končí uvnitř koše
 • Bogey (bogý) -potřebujeme-li k dopravení disků do koše jednu ránu nad par, pak hovoříme o bogey. Pokud i více ran, jde stále o bogey, avšak v tomto případě už jde přívlastkové slovo a tím je double, triple quadruple, nebo multiple
 • Mandatory – zkráceně též mando. Jde o objekt, který máme brát jako povinnost dané jamky. Jedná se o povinnost, jež musí disk urazit na cestě k cíli. V praxi, mám mando z leva na daném stromu. Musím tedy daný strom, obhodit z levé strany. Mohu mít také double, nebo triple mando. Objektů mám tedy více. V případě double většinou srkze dva stromy. Opět jde o ztěžující nebo bezpečnostní prvek hřiště.
  Drop zone (drop zoun) – také dropka, je místo kde vyhazuji, pokud např. nesplním mandatory

Úchop a typy hodů

To bychom měli k hřišti, teď se přesuneme na typy hodů, nejdříve základní hody a typy držení disku.

 • Power grip (pavr grip) – je silový úchop disku. Při backhand vložím disk ráfkem do dlaně a sevřu disk celou pěstí. Palec je na horní straně disku a pomáhá lepší kontrole nad diskem. Při Forehendu jsou dva způsoby. Buďto udělám z ruky pistolku a disk vložím do dlaně s tím, že ukazováček a prostředníček opřu o ráfek disku, nebo prsty prohodím
 • Control grip (kontrol grip) je úchop, který používáme při puttu. Rozevřeme dlaň, abychom mezi prsty měli melé mezery, po té vložíme disk a palec dáme opět nahoru pro lepší kontrolu. Je na každém z nás, jak si úchopy upraví dle svého, aby mu to bylo pohodlné.
 • Backhand (bekhend) – jde o hod, kdy táhnu disk přes tělo-jako klasické frisbee
 • Forehand (forhend) -jde o hod, kdy tlačím disk od těla, něco jako když fotbalový brankář hází míč. Také se může nazývat side arm-sajd arm, nebo flick.
 • Thumber (thambr) – hod, kdy palec mám uvnitř disku a hazím horem jako míčem
 • Overhead (ouvrhed), nebo tamahavk – hod, kdy ukazováček a prostředníček mám uvnitř disku a házím horem jako míčem
 • Roller – hod při kterém se disk kutálí po zemi. Může být jak při backhandu, tak i při forehandu
 • Put (pat) -posledním, avšak jedním z nejdůležitějších hodu je právě put. Jedná se o hod, kterým zakončuji jamku, tedy hod do koše, nebo jiný cíl. Používá se zde control grip a hráč většinou stojí čelem k cíli, na rozdíl od ostatních hodů, kdy hráč hází bokem.

Podskupinou typů hodů je skupina, při které jsou různě nakloněné disky.

 • Hyzer (hajzr) – vzdálenější strana disku od těla je zde nakloněna k zemi, při vypuštění při backhandu pujde tedy disk do leva, pokud jsem pravák
 • Anhyzer (enhajzr) – vzdálenější strana disku od těla je zde nakloněna od země, při vypuštění při backhandu pujde tedy disk do prava, pokud jsem pravák. Jedná se o ty nejtěžší hody.
 • Flat (flet) – disk vypuštěný vodorovně ku zemi.
 • Hyzer flip (hajzr flip) – je typ hodu vypuštěný v hyzer pozici, kdy se vám disk během letu narovná a může i nemusí jít do anhyzer pozice v závislosti na typu disku nebo síle.
 • Flex shot (flex šat) je v podstatě opak hyzer flipu. Zde vypouštím disk v anhyzer a díky své velké stabilitě se disk překlápí během letu do hyzer pozice

Vše okolo disků

To bychom měli hody, teď se vrhneme na slovníček ohledně disků

Letové vlastnosti

 • Speed (spíd) – je rychlost disku, většinou rychlost 1-15. Čím vyšší rychlost disku, tím je rychlejší, logické, že?
 • Glide (glajd) – je klouzavost nebo plachtění disku ve vzduchu. Většinou 1-6. Disky s nižšími čísly většinou nelétají daleko a naopak.
 • Turn (trn) – je číslo udávající jak moc poletí disk při flat výhozu do pravé strany, tedy pokud jsem pravák a házím backhand. Čísla se zde pohybují od +1 do -4.
 • Fade (fejd) -je číslo udávající jak moc bude na konci fáze letu disk točit doleva, opět při BH pravák

Typy disků

 • Stable (stejbl) – většinou jde o rovný disk s minimem Fade a minimum Turn. Krásným příkladem je Discraft Buzzz.
 • Understable (andrstejbl) – disk s velkým turnem a malým fadem. Například MVP Orbital
 • Overstable (ouvrstejbl) – disk s velkým fadem a nulovým až pozitivním turnem. Například MVP Energy

Druhy disků

 • Putter (patr) – je základní disk pro všechny typy hráčů. Používá se jak na příhozy, tak i na putty. Rychlosti se pohybují v rychlostech 1-3. Jde tedy o nejpomalejší disky, avšak velice přesné.
 • Mid range (mid renč) – je disk na střední vzdálenosti, kde se rychlosti pohybují mezi 4-6. Tyto disky jsou pro začátečníky ještě vhodné, avšak dokud bych neuměl hodit aspoň okolo 80 metrů mid range diskem, vyšší rychlosti bych nedoporučoval
 • Fairway driver (fervej drajvr) – rychlosti okolo 6-10, už se zde dostáváme na disky, které lítají opravdu daleko, záleží jen na vás, jaký máte švih a sílu.
 • Distance driver (distanc drajvr) – rychlosti 11-15. Tyto disky jsou naprosto nevhodné pro začátečníky. Je zde potřeba opravdu hodně zkušeností a švihu, abyste tyto disky zvládli tak, jak by měli létat dle letových čísel.