MČR Master 15. a 16. května 2021

Představujeme Vám discgolfový turnaj Mezinárodní mistrovství ČR v kategoriích master

Tento turnaj od letošního roku nahradí tradiční květnový turnaj „Jarní Špalíček“ a do budoucna bude vždy v květnu pod názvem Caurus Egra Master Cup. Jak již název napovídá, bude určen hráčům v kategoriích master 40+.

Pro rok 2021 jsme navrhli České asociaci discgolfu (ČADG) formát tohoto turnaje jako samostatný mistrovský turnaj pro kategorie master. Díky této samostatnosti jsme mohli přidat další dvě kategorie. O titul mistra ČR se tedy bude bojovat v kategoriích mix MP40, MP50, MP60 a v ženské kategorii FP40.

MČR Master je turnajem mezinárodním, zúčastnit se mohou všichni hráči jenž splní podmínky registrace a turnaj může vyhrát kdokoliv z účastníků. Avšak, mistrem ČR v dané kategorii se může stát pouze občan České republiky.

Hrát se bude na chebském hřišti DG Myslivna Cheb a bude upraven na tři layouty.

Registrace je rozdělena do 4 částí a začátek je stanoven na 01. dubna od 20:00.

Více informací o hřišti, jednotlivých častí registrace, možnostech ubytování, stravě a dalších informací najdete na internetových stránkách turnaje www.masters.caurusegra.cz

Připravujeme se na termín 15. – 16. května, ale v případě trvání vládních nařízení ohledně COVID 19 je stanoven náhradní termín na 28. – 29. srpna 2021.

Za Caurus Egra

Karel Zdeněk

ředitel turnaje